Kinderkerk/Kindernevendienst

Na de zomervakantie komt er weer meer ruimte voor kinderen in de kerk. Dit betekent
dat er rondom de kinderkerk/ kindernevendienst ook één en ander verandert, namelijk:
Tijdens de diensten in de Maranatha Kerk is er, net als voor corona, weer kinder(neven)dienst in de PWA voor alle kinderen van de basisschool. De kinderen gaan met de ouders mee de kerk in. Hier zal tijdens de dienst een kindermoment zijn en een themalied worden gezongen, voordat de kinderen vertrekken uit de dienst. Tijdens de collecte komen de kinderen dan weer terug.
Tijdens de diensten in de Grote Kerk is er 1x in de 4 weken een volledige Kinderkerk in het CJMV- gebouw voor de kinderen van groep 1 t/m 6 (aanvang 9.20 uur, ophalen na de dienst).
De andere zondag in de Grote Kerk, zal er kinder(neven)dienst zijn in het Dienstgebouw voor de groepen 1 t/m 6 en gaan de kinderen dus mee de kerk in net zoals in de Maranatha Kerk.
De volgende datums is er vanaf 9.20 uur kinderkerk in het CJMV-gebouw voor groep 1 t/m 6 (alle andere zondagen is er dus kinder(neven)dienst)
29 augustus; 26 september; 24 oktober; 21 november; 19 december.
Er wordt trouwens ook nog nagedacht over gezinsdiensten, hier volgt later meer info over!
Wij hopen dat na de vakantie er weer veel kinderen met hun ouders meekomen naar de kerk!