Kleine dingen

De tekst van een lied van Delise (‘Kleine dingen’). Laten we in afhankelijkheid het nieuwe seizoen ingaan – en daarbij bij onszelf nagaan hoe we onze talenten en onze tijd in kunnen zetten tot Gods eer!

Kleine dingen

Kijk, hier ben ik. Dit is wat ik heb.
Het is niet zo veel.
Maar alles wat ik geven kan.
Dit is het dan.

Gebruik het maar. Gebruik het helemaal.
Ik wacht wel af.
‘n Beetje bang voor wat me te wachten staat.
Of misschien wel anders gaat.

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U,
wat U ermee bereikt.

Zo vaak denk ik:
wie ben ik dat U mij gebruiken wilt?
En dan voel ik toch die twijfel weer:
is wat ik heb écht wel goed genoeg?

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U,
wat U ermee bereikt.

U laat me niet los, U laat me niet los.
En dat is alles wat ik nodig heb.
U laat me niet los, U laat me niet los.
En dat is alles wat ik nodig heb.

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U,
wat U ermee bereikt.

Hartelijke groet,
Krijn Schep, scriba