Kring “Geestelijke groei”

Komende winter organiseert Dr. Klaassen met prop. A.C. Baan een serie avonden over het thema ‘Geestelijke groei’. Omdat de eerste avond al spoedig is, doe ik er alvast melding van. We hebben de volgende zeven thema’s gekozen ter behandeling:
Thema 1: De noodzaak van geloofszekerheid
Thema 2: Zondebelijdenis
Thema 3: Wat is heiligmaking?
Thema 4: Vervulling door de Heilige Geest
Thema 5: Met Christus gekruisigd
Thema 6: Met Christus opgestaan
Thema 7: Met Christus gezeten in de hemel
Als leidraad gebruiken we het boek ‘Basislessen geestelijke groei’ dat Arjan Baan geschreven heeft. De eerste avond is op 22 september gepland, de tweede op 27 oktober. De overige data volgen nog. Graag aanmelding per mail of telefoon, zodat we weten hoeveel mensen meedoen. Het boek is momenteel in herdruk. Als u zich aanmeldt, kunt u het eerste hoofdstuk per e-mail ontvangen. Binnenkort zal het boek weer beschikbaar zijn. Het kost € 12,50.