Landelijke diaconale dag

Afgelopen zaterdag zijn we met 9 diakenen naar de landelijke diaconale dag in Utrecht geweest. In het Beatrixgebouw stonden diverse stands en organisaties vanuit Kerk in Actie om voorlichting te geven over projecten vanuit het binnenlands en buitenlands diaconaat. In het ochtenddeel werden een aantal centrale presentaties gegeven en in de middag waren een aantal workshops georganiseerd. De workshops hadden diverse thema’s, zoals wijkgericht werken, hoe interesseer je jongeren, zonder diaconie geen kerk en kinderen in armoede. We hebben de workshops onderling verdeeld om als diaconie zo breed mogelijk geïnformeerd en geïnspireerd te worden. Na de workshops was de afsluiting weer centraal. Een waardevolle dag, waarin we gevoed werden met vele ideeën en ervaringen met andere diaconieën hebben kunnen uitwisselen. Een gezegende dag waar we dankbaar op terugkijken

Met een hartelijke groet, Arjan den Otter, secretaris diaconie