Medewerkersoproep

Op de achterpagina van het Kerkblad is de jaarlijkse medewerkersoproep geplaatst. We willen u en jou vriendelijk vragen deze zorgvuldig door te nemen, en aan te geven waarbij u/jij kunt en wilt helpen. Er zijn zoveel handen nodig en we zijn dankbaar voor elke vorm van hulp. Het mooie is dat inzet ook weer energie en inspiratie oplevert, wanneer we samen werken aan deze prachtige evangelisatieweek. Hoe/waar het opgaveformulier kan worden inleveren, staat op het formulier aangegeven.

Daarnaast, maar niet minder, willen we u/jou vragen om zoveel mogelijk mensen te wijzen op of uit te nodigen voor de Bijbelweek. We hebben besloten dit jaar weer huis-aan-huis te bezorgen, om minder afhankelijk te zijn van plaatsing in bijvoorbeeld de streekkrant. Ook krijgt ieder gemeentelid weer een vel met uitnodigingen, om de naaste buur/vriend/kennis uit te nodigen om mee te gaan. Later meer hierover.

Er is een gebedskalender beschikbaar, om in de acht dagen vóór de Bijbelweek elke dag gericht te bidden. Wil(t) u/jij deze kalender ontvangen, dan kun(t) u/jij deze opvragen via ics@echtbelangrijk.nl.

Bij voorbaat dank!

Namens de ICS, Jolanda Lock