Meeleven

We leven mee met allen die in nood en moeite verkeren. Speciaal denken we ook aan hen die door de gebeurtenissen in de huidige tijd met oude trauma’s geconfronteerd worden. Onlangs sprak ik iemand die bij het zien van de bombardementen op Marioepol het bombardement van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog herbeleefde. Het kan zo diep gaan. We denken aan de militairen en de veteranen voor wie hetzelfde geldt.
We denken aan de asielzoekers uit conflictgebieden die oorlog en terreur ontvlucht zijn en nu dag in dag uit met nieuwe verschrikkingen geconfronteerd worden.
We roepen de Heer aan om ontferming.

Een vriendelijke groet, ds. G.J. Mink