Inzet voor de gerechtigheid

Het is buitengewoon moeilijk in het leven de juiste beslissingen te nemen.
Allerlei voors en tegens moeten worden afgewogen. Op wereldschaal is dit een zaak van de politiek. Het is niet eenvoudig en we dragen allen die in dezen verantwoordelijkheid dragen op aan de Heer.
Nu gaat het er niet alleen om dat wij een stil en gerust leven kunnen leiden.
Dat zou ons misschien zelf te veel in het centrum plaatsen. We zijn geroepen tot het doen van gerechtigheid. Opkomen voor de zwakken, de verdrukten, de belaagden, de weduwen en de wezen is een verantwoordelijkheid van christenen. En dat kan best wat van ons kosten. Mag het dat ook?
Het doen van gerechtigheid kan ons uit onze comfortzone halen. Ons lekkere leven dat lang duurt kan minder aangenaam worden en van beperktere tijd. Maar als we daartoe niet bereid zouden zijn, kunnen we ons afvragen of we niet te veel bezig zijn met het hier en nu. Is het leven hier en nu het ware leven? Het lijkt erop dat we met de verwachting van de vermeerdering van het aantal levensjaren vergeten zijn wat het betekent eeuwig leven te hebben. En dan is het aantal levensjaren hier op aarde maar van relatieve betekenis.
Het gaat toch niet om schatten te verzamelen op aarde, maar in de hemel? En dit heeft alles te maken met de roeping tot het doen van gerechtigheid.
Laat ons gebed zijn: Heer, wijs ons de weg van de gerechtigheid en doe ons die moedig gaan, opdat wij U straks recht in de ogen kunnen zien.