Meeleven

Er kunnen dingen op ons pad komen die ons verdriet en zorgen geven. We bidden voor een ieder die het moeilijk heeft, op wat voor manier dan ook.
Daarom bidden we, tevens met het oog op Biddag:

Leg je hand in Jezus’ hand,
Hij wil altijd voor je zorgen.
Zijn liefde is oneindig groot,
vrees niet voor de dag van morgen.

Dagelijks geeft Hij je kracht,
nimmer zal Hij je beschamen.
Bid, geloof Hem op Zijn woord,
want dat woord is: ja en amen.

Een hartelijke groet uit Wijngaarden,
Heleen van der Vlist-de Bruijn