Neerleggen ambt

Van onze broeder Guus de Jongste ontvingen we het trieste bericht dat hij, door de slopende ziekte die hij ondergaat, zijn ambt als ouderling-kerkrentmeester per direct neerlegt. We hebben alle begrip voor zijn besluit en danken hem voor zijn inzet in het ambt, waarbij van hem veel doorzettingsvermogen en krachtsinspanning werd gevraagd. We danken God voor de goede tijd die we met elkaar ervaren hebben.
We bidden Guus en zijn Aafke Gods steun en nabijheid toe voor de komende tijd.