Ds. J.F. Tanghé afwezig

Van maandag 23 februari tot en met zaterdag 28 februari is ds. Tanghé afwezig.
In geval van pastorale noodsituaties kunt u zich wenden tot de scriba Pieter Vlot of
de wijkouderling. Ds. A.N. Rietveld is beschikbaar om voor hem in te vallen.
Wilt u kopij die bestemd is voor wijk 1 opsturen naar de scriba?
Hij verzorgt het eerstvolgende Kerkblad.