Nieuws van de C.H.R. (86)

Bezoek aan Agnulli Dei
Wat een verschil met ons bezoek eind vorig jaar aan het bejaardenhuis Agnulli Dei. Toen waren er grote zorgen of het sinds enkele maanden geopende verzorgingshuis wel levensvatbaar zou kunnen zijn. Een jaar later zijn we allemaal onder de indruk wat we zien. Er wonen 13 bewoners in Agnulli Dei. Csenge leidt ons rond en we maken kennis met de bewoners. We kunnen bijna de dankbaarheid ‘proeven’ hoe fijn sommige oudjes het vinden om hier te wonen. Sommigen zijn ernstig ziek en hebben voortdurend zorg nodig omdat ze niet meer kunnen lopen. We zijn verrast over de professionaliteit waarmee wordt gewerkt wanneer we zien hoe voor iedere bewoner de medicijnen worden bewaard. Tegelijkertijd stellen we ook vast dat het echt roeien is met de riemen die ze hebben. Lage wc’s, een primitieve douche, soms nog gewone ledikanten en geen traplift. Zo’n bezoek is daarom echt zo verschrikkelijk zinvol omdat je van afstand onmogelijk kan bedenken wat belangrijk is en wat minder belangrijk. We spreken in de 2 dagen van ons bezoek met de leidinggevenden over de manier waarop Sliedrecht in 2015 bij kan en wil dragen om dit verzorgingshuis verder te helpen en maken afspraken over bijdragen in een traplift en de zorg voor degenen die niet meer zelfstandig kunnen wonen maar niet in aanmerking zouden kunnen komen omdat ze een te klein pensioentje hebben en geen familie. Immers, juist voor diegene die niemand hebben en die toch verzorging nodig hebben, willen we helpen. Jezus heeft ons het verhaal vertelt over de barmhartige samaritaan en eindigt met ‘Ga heen en doet u evenzo’.
P1050118Els van der Veen met een bewoner van Agnulli Dei

Kleding brengen
D.V. zaterdag 6 december kunt u weer kleding afleveren op de Rivierdijk 414b van 10.00 – 11.30 uur. Zoals u weet kunt u niet zomaar een zak kleding neerzetten als we er niet zijn.

Een hartelijke groet,
Dick van Mourik (422248)