Nieuws van de CHR (231)


Hoe is het in Lapusel?

Vorige week ontving ik de volgende e-mail. Ds. Victor Molnar uit Lapusel schrijft: ‘Wij groeten de gehele gemeente van Sliedrecht hartelijk. Wij hopen dat jullie allemaal gezond en veilig zijn in deze moeilijke tijden. Hier in Lapusel hebben we geen Covid-19 geïnfecteerde mensen. We proberen de oude mensen te beschermen door het aanbieden van voedsel en boodschappen te doen, zodat ze hun huis niet hoeven te verlaten. Tot 15 mei kunnen we onze huizen alleen verlaten om te werken en om boodschappen te kopen. Naar de kerk gaan is ook nog steeds verboden. Wij gebruiken internet om de zondagse preek uit te zenden. Ook onze gemeente wilde met de gift, die wij begin dit jaar uit Sliedrecht hebben ontvangen met Pasen boodschappenpakketten uitdelen aan de gemeenteleden. Nu dit niet is gelukt willen we dit met Pinksteren doen als het dan tenminste mogelijk is.
Deze week is een constructieteam aan de slag gegaan op het dak van de kerk. De oude dakbedekking wordt verwijderd en een deel van de houten balken wordt vervangen. De kosten zijn hoog en daarom proberen we een aantal werkzaamheden door gemeenteleden te laten uitvoeren. We hopen dat het over twee weken klaar is. We bidden dat onze Heer en Heiland Jezus Christus ons allemaal mag voorzien. Heb een gezegende zondag! God zegene jullie allemaal’.
Wat mooi dat wederzijds aan elkaar wordt gedacht en voor elkaar wordt gebeden.
Met een hartelijk groet, Dick van Mourik, 0646884467.