Nieuws van de Zendingscommissie 1 en 2

Pinksterzendingscollecte 28 mei 2023:
Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in Egypte.
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander Bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.
De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe Bijbelboeken centraal in de competitie.

Voor € 10,- krijgen 20 kinderen een competitieboekje.
Voor € 50,- krijgen 10 kinderen een geïllustreerde Bijbel.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee?

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl