Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Bericht uit Palopo:
Beste (deelgenoten)gemeenteleden van Sliedrecht,
Een warme (zowel letterlijk als figuurlijk) groet uit Palopo. Het leven hier is nog best intensief (bijvoorbeeld door de continue warmte, taal-en cultuurverschillen) en we kennen hier de nodige uitdagingen, maar gelukkig gaat het goed met ons vijven. In de achterliggende periode hebben we bezoek gehad van ds. Ad Vastenhoud (collega van Laurens Jan in de Bethlehemkerk in Den Haag) en zijn zoon Reinier en daarna nog van Lourina’s ouders die samen met twee tantes kwamen. Het was fijn om hen wat van ons leven en werk hier te kunnen laten zien. Voor de kinderen was het ook echt een feest. We zien ook uit naar ons verlof: op woensdag 18 december hopen we, na bijna 2 jaar, weer voet op Nederlandse bodem te zetten. We zullen dan 9 weken in Nederland verblijven.
In november komt de synode van de GPIL bijeen. Dit is iets wat jaarlijks gebeurt. Dit keer zal o.a. ook het voorstel voor het toerustingsprogramma besproken worden. Hopelijk wordt het positief ontvangen. Laurens Jan is verder bezig met het schrijven voor een prekenbundel (die in de GPIL gebruikt wordt). Ook preekt hij (bijna wekelijks) in zoveel mogelijk verschillende gemeenten van de GPIL. We gaan dan als gezin altijd mee, zodat ook wij de gemeenteleden op verschillende plekken ontmoeten. Soms zijn we wel even bezig om ergens te komen en niet altijd is de kerk even goed bereikbaar (de ‘wegen’ zijn niet altijd even goed;-)). Een paar weken terug waren we bij een kerk (zie foto) waar we eigenlijk niet met onze gewone auto (zonder vierwielaandrijving) konden komen, we kwamen dan ook een aantal keer vast te zitten. Maar het was goed om daar te zijn; de kerk was voor het grootste deel gewoon buiten en de ‘banken’ waren niet meer dan wat planken op bamboestokken (die onder de dienst ook nog eens braken op sommige plaatsen). De omgeving was prachtig. En de mensen waren erg blij dat wij de moeite hadden genomen om hen op te zoeken.
Heel hartelijk dank voor al jullie meeleven en jullie gift o.a. in de Najaarszendingscollecte.
Tijdens ons verlof zijn we ook een keer in de kerk in Sliedrecht: op zondag 26 januari zal Laurens Jan in de avonddienst voorgaan en zullen we ook een presentatie geven over ons leven en werk hier in Indonesië. We zouden het erg leuk vinden om jullie dan te ontmoeten.
Hartelijke groet, Laurens Jan, Lourina, Jefta, Febe en Amos.

Wie komt helpen postzegels en kaarten uit te zoeken?
Op 20 november willen we als zendingscommissie weer de postzegels en de kaarten, die trouw door velen van u in de brievenbus (die in de kerk hangt) gedaan worden, gaan uitzoeken. Wie vindt het leuk om ons daar bij te helpen? We zijn vanaf 20.00 uur in de Maranathakerk aanwezig en het zal zo’n 1,5 uur in beslag nemen om alles uit te zoeken. Het is een gezellige avond om elkaar te ontmoeten. Van harte welkom.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl.