Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Bericht van ds. Bram Robbertsen, Goud van Noord

Pioniersplek Goud op Zondag
We zijn blij en dankbaar dat het weer de goede kant op gaat in Nederland. Na alle beperkingen door de lockdown zal het voor u als gemeente ook een opluchting zijn.
Goud op Zondag timmert aan de weg. Vanaf september mogen we als pioniersplek in wording weer kerkdiensten houden in de prachtige Bergsingelkerk in Rotterdam. Op 5 september staat onze eerste viering gepland. Het goede nieuws is dat de
algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Rotterdam Centrum definitief groen licht heeft gegeven aan Goud op Zondag. Ook de intentieverklaring van de Protestantse Kerk in Nederland is binnen. Het is fijn om te merken dat alle kerkelijke organen dit belangrijke stukje werk in het Oude Noorden van harte steunen.
Ondertussen zit het startteam niet stil. We zijn intercultureel en de wereldkerk is goed vertegenwoordigd. Ons startteam bestaat uit christenen met een Amerikaanse, Pakistaanse, Kaapverdiaanse, Iraaks/Koerdische en Nederlandse achtergrond. Het is verrijkend dat ieder zijn/haar kerkelijke achtergrond meeneemt, variƫrend van protestants tot oosters-orthodox en rooms-katholiek.
Als team werken we aan een helder profiel waarin we enerzijds de verbinding zoeken met de wereldkerk en anderzijds nieuwe wegen bewandelen.
Goud op Zondag valt onder verantwoordelijkheid van de kerk, maar blijft ook verbonden met het werk van de diaconale stichting Goud van Noord. Het licht valt op mensen met minder rechten, stem, kansen of helper. Voor hen willen we een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Wij dromen ervan dat zij op zondag kracht zullen putten uit het geloof in Jezus Christus.
Het inspireert me enorm als ik zie hoe mensen uit ons netwerk uitzien naar de vieringen van Goud op Zondag. Ik denk aan een diepgelovige man met een ernstige alcoholverslaving.
Regelmatig valt hij mensen in de buurt lastig en gaat hij schreeuwend over straat. De politie heeft de handen vol aan hem. Samen met het wijkteam heb ik hem aangemeld bij een verslavingskliniek, maar dat is op niets uitgelopen. Gelukkig zijn er steeds meer momenten dat hij nuchter is en dan is hij de vriendelijkheid zelve. Iemand als hij, zonder netwerk, ziet geweldig uit naar de diensten van Goud op Zondag. Het geloof houdt hem op de been. Het is hoopvol wanneer deze man zijn thuis vindt bij onze nieuwe interculturele geloofsgemeenschap. Daar zie ik naar uit.
Lieve mensen, dank voor jullie warme betrokkenheid.
Veel vreugde, zegen en Geestkracht voor Sliedrecht!

In hartelijke verbondenheid,
ds. Bram Robbertsen

Namens de zendingscommissie wijk 1