Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Zondag 11 juli is de eerste collecte in de diensten van wijk 1 en 2 bestemd voor Bible League, een organisatie die Bijbels en bijbelstudiemateriaal wereldwijd verspreid.
Waar de wereldwijde kerk groeit en volwassen wordt, legt Bible League International
zich toe op het voorzien in en ontwikkelen van producten en diensten om de kerk mee
toe te rusten. Want de kerk doet het werk – dat wil zeggen dat evangelisatie en gemeentestichting tot de taken van de (lokale) kerk behoren.
Die taken wil Bible League International niet overnemen. Hun werk is ondersteunend:
zij leveren de benodigde Bijbels, lectuur en trainingen.
Voor meer informatie: www.bibleleague.nl.