Nieuws van Spring In

Hulpaanvragen
Voor hulpaanvragen kunt u contact opnemen met:
Wijken 1 en 2: 
Wijnie van Kempen, 773501 of Elize Vlot, 411180;
Wijken 3 en 4: 
Willy de Jong, 418253 of Maja de Bruin,. 411388.
Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat in het afgelopen jaar door vrijwilligers
van de Spring In is verzet. Op allerlei gebied werd er een beroep op hen gedaan. 
Hartelijk dank voor de inzet! Wij hopen ook in het nieuwe jaar op jullie te kunnen
rekenen en wensen jullie Gods zegen over het werk.
We zijn dankbaar dat er voor wijk 1 een nieuwe coördinator voor het bezoekwerk
ouderen is gevonden: Catrie van de Graaf is bereid om dit stukje werk te gaan
doen. Zij doet dit samen met Ali van der Kraan die het ouderenbezoekwerk voor
wijk 2 coördineert.