Ontmoeting met onze classispredikant

Dinsdag 14 februari is classispredikant ds. Gerrit van Meijeren te gast bij de kerkenraad van wijk 2.
Het behoort tot de taken van de classispredikant om zo mogelijk eenmaal per vier jaar elke gemeente, predikant en kerkelijk werker binnen de classis Zuid-Holland Zuid te bezoeken, ‘met het oog op het geestelijk leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping en de vervulling van ambten en diensten’ (ordinantie 4-16-3 van onze Kerkorde).
Om het wat concreter te maken, in zijn bezoek staat centraal hoe het met ons als kerkenraad en gemeente gaat.
Hoe wordt invulling gegeven aan de vijf basistaken van de wijkgemeente in deze tijd: de eredienst, de missionaire roeping, het diaconaat, pastoraat en toerusting? Wat betekent het om vandaag de dag ambtsdrager te zijn en hoe blijf je daarin geïnspireerd? Voor welke vragen zie je je gesteld? Uiteraard zal er ook ruimte zijn om eigen aandachtspunten in te brengen.
Ds. Van Meijeren zal ’s middags een ontmoeting hebben met ds. Vastenhout en ’s avonds is er een bijeenkomst met de wijkkerkenraad. We kijken uit naar een goede, inspirerende ontmoeting. Bidt u mee om Gods zegen?