Opbrengst spaarbusjes Kerkradio

In april van dit jaar zijn de spaarbusjes weer geleegd bij gemeenteleden die op deze wijze bijdragen in de kosten van de uitzendingen via de Kerkradio. Dit heeft totaal een bedrag van € 921,02 opgeleverd. Een mooi resultaat, waarvoor hartelijk dank! Gemeenteleden die door ziekte, hoge leeftijd of om een andere reden niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken, kunnen de kerkdiensten thuis via de Kerkradio meebeleven. Een UPC-aansluiting is hierbij een vereiste. Er is dan een mogelijkheid om via een spaarbusje in deze kosten bij te dragen.
Spreekt deze mogelijkheid u aan, neemt u dan contact op met ondergetekende, telefoon 0184-421550, e-mail: aa4@upcmail.nl. U kunt zich ook aanmelden via het Kerkelijk Bureau, telefoon 0184-415680, e-mail: kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl. Indien u via een gift een bijdrage wilt geven: bankrekening NL44RABO 0359301231 t.n.v. het CvK van de Hervormde Gemeente te Sliedrecht, onder vermelding van ‘Kerkradio’.
Van harte aanbevolen!
Namens de Diaconie, J. (Hans) van der Aa