Oudejaarscollecte 2018

De derde collecte tijdens de dienst op 31 december a.s. is de zogenaamde Oudejaarscollecte. Traditioneel wordt de opbrengst van deze collecte en die van de Paascollecte aangewend om zoveel mogelijk onze verplichte bijdrage in de kosten voor het Kerkrentmeesterlijk Quotum te voldoen. Het Kerkrentmeesterlijk Quotum is de jaarlijkse verplichte financiƫle bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk binnen de PKN. De bijdrage aan de PKN is niet afhankelijk van deze twee collecteopbrengsten maar van een percentage van onze inkomsten. Ongeacht de opbrengst van de Oudejaarscollecte moeten wij toch onze bijdrage voldoen. Dus indirect steunt u met deze collecte de PKN, maar direct ook onze eigen gemeente. Wij willen u vriendelijk vragen om a.s. oudejaarsdag zo mogelijk iets extra in deze derde collecte te doen. Het is de laatste collecte van dit jaar. Het College van Kerkrentmeesters doet een beroep op uw offervaardigheid.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn.