Overkomst Ds. Verheij

Nog maar enkele weken en dan trekt de familie Verheij in de nieuwe pastorie en over een maand zijn D.V. al de intrede- en bevestigingsdiensten. In de pastorie is hard gewerkt aan de renovatie. De aannemer en de schilder hebben hun werk inmiddels afgerond. En door een gift van nieuw schakelmateriaal, hebben gemeenteleden met kennis van zaken de meterkast en allerlei verlichtingspunten kunnen vernieuwen. Hier en daar zijn nog wat restpunten die ook gepland zijn om voor de overkomst nog af te ronden. Dominee en mevrouw Verheij zijn ondertussen druk met de afronding in Barneveld. Zondag 19 februari is daar al de afscheidsdienst. De beide thuiswonende kinderen hebben hun nieuwe onderkomen al gevonden en worden dus geen inwoner van Sliedrecht. Het echtpaar Verheij hoopt dat op 21 februari wel te worden. Zondag 5 maart zijn dan de intrede- en bevestigingsdiensten. De bevestigingsdienst begint om 10.45 uur; ds. Verheij heeft ds. Teeuw gevraagd om deze te leiden. Om 15.00 uur is de intrededienst. We wensen hen een goed afscheid in Barneveld en zien uit naar een warm welkom in Sliedrecht.

Naast alle drukte eromheen, zien we uit naar een zegenrijke tijd.