Passie en Pasen

Zondag 23 februari begint de bijzondere periode in het kerkelijk jaar dat we ons gaan voorbereiden op het gedenken van de grote daden van God in Christus: zijn sterven en opstanding, Passie en Pasen. In de morgendiensten op de zeven lijdenszondagen zullen we Jezus volgen in zijn lijdensgang. Hierbij staan, evenals in de kindernevendienst, telkens passages uit het evangelie volgens Matteüs centraal.
Naast deze diensten wijzen we nu alvast op enkele bijzondere bijeenkomsten. De datums kunt u misschien het beste noteren.
Op zondag 22 maart om 18.00 uur vindt in de Grote Kerk een bijzondere passiedienst plaats. We zullen dan het lijdensevangelie volgens Matteüs (26-27) lezen en bijzondere bijpassende liederen zingen. Het koor ‘Nova Voce’ uit Hendrik-Ido-Ambacht zal in deze dienst koralen uit Bachs Matthäuspassion ten gehore brengen. Een dienst waarvoor ook andere belangstellenden kunnen worden uitgenodigd.
In de ‘goede’ of ‘stille’ week zullen gemeentebreed weer vier bezinningsavonden worden gehouden.