Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Vermoeid? Vastgelopen? De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om uiteenlopende redenen, even afstand moeten nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over. De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van 3 tot 6 weken:

  • een christelijke leefgemeenschap;
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders;
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte enadvies m.b.t. nazorg.

Verder geeft de Herberg informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.
Pieter, één van de gasten van de Herberg vertelt: ‘Het leek of heel de wereld zich tegen mij keerde. Bij mijn gezin en een kleine kring van mensen, vond ik gehoor voor mijn problemen. Zelf probeerde ik altijd een luisterend oor te hebben voor anderen. Nu ik in de problemen zat, kreeg ik van anderen eerder verwijten dan hulp. Mijn optimisme kon er mij niet meer bovenop helpen. Ik was zo wanhopig over mijn situatie, dat ik besloot een plek te zoeken waar ik ook uit mijn thuissituatie zou zijn. Voor mijn gezin was het tenslotte ook een moeilijke situatie. Deze plek vond ik in de Herberg, een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren. Om weer grond onder de voeten te krijgen, volg je een rustig en gestructureerd programma. Met een persoonlijk begeleider heb je regelmatig gesprekken. Het bijzondere aan de Herberg is dat er een grote groep vrijwilligers bij dit werk betrokken is. Iedere dag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zijn er mensen die je terzijde staan. De aandacht heb ik ervaren als een warm bad.’

Voor meer informatie: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek, 026-3342225, www.pdcdeherberg.nl

Aanmelding en telefonisch spreekuur elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur.
Contactpersonen voor de Herberg in onze gemeente zijn de diakenen Sj. Wiersma (tel. 415207) en D.A. Verloop (tel. 410225).