Projectkoor voor ‘Licht der Wereld’

‘Licht der wereld’ is de titel van de cantate die het projectkoor in de zondagavonddienst op 16 juni zal vertolken. De cantate is geschreven door ds. Wim Kok en Martin Zonnenberg. Bekende musici en het koor zullen onder leiding van Martin Zonnenberg deze cantate gaan instuderen.
Houdt u van zingen of kent u iemand die het mooi zou vinden deze cantate in te studeren dan nodigen wij u van harte uit om u vóór 1 mei aan te melden via projectkoorsliedrecht@gmail.com o.v.v. uw stemsoort.
Wanneer de bijdrage van € 20,- een bezwaar vormt, kunt u dit aangeven in de mail. Iedereen is van harte welkom om mee te doen en zo een bijdrage te leveren aan een dienst waar bezoekers mogen genieten van talenten die ingezet worden tot eer van God. Zo hopen we ook dat deze dienst zal bijdragen aan het bekendmaken van Gods Liefde en Licht voor deze wereld. We vragen u om over deze activiteit met anderen te spreken en mensen enthousiast te maken de eredienst te bezoeken.
Oefendatums vindt u op de flyer.