PThU

De Protestantse Theologische Universiteit vierde vorige week dinsdag haar tienjarig bestaan. Het is de predikantenopleiding van onze kerk. Op twee locaties wordt onderzoek gedaan en worden studenten opgeleid, namelijk in Amsterdam en in Groningen.
In laatstgenoemde plaats was de viering waarbij ik aanwezig mocht zijn. Het was een indrukwekkend gebeuren waarbij twee eredoctoraten werden uitgereikt. Eén ervan ging naar professor Beatrice de Graaf, die we vaak op tv zien als terrorismedeskundige. Zij is meelevend lid van de Jacobikerkgemeente in Utrecht. Onlangs heeft zij een mooi boekje gepubliceerd, ‘Heilige Strijd’; in de tweede kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk besteedde ds. Francke hieraan veel aandacht. Het is uiterst lezenswaardig. De predikantsopleiding is een verantwoordelijke taak. Mag deze op onze gebeden rekenen?