Rampjaar

Rampjaar
In 1672 raakte Nederland, preciezer gezegd de Republiek van de zeven Verenigde Nederlanden, met vier landen tegelijk in oorlog: met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Het land leek reddeloos verloren. De regering wist niet wat ze moest doen, ze
was radeloos. Het volk werd redeloos (zonder verstand) want door deze oorlog lag de handel stil en werden de mensen steeds armer. Het was werkelijk een rampjaar.
Zo wordt 1672 dan ook in de geschiedenisboekjes gekwalificeerd.
Hoe is momenteel de staat van het land? De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn groot. De klimaatproblematiek is immens. De toeslagaffaire kent vele slachtoffers. De inflatie is schrikbarend waardoor de koopkracht afneemt. De coronabesmettingen blijven aan de orde van de dag. Naar het gevoel van velen is ook 2022 een rampjaar.

Radeloos
En de regering? Ze lijkt radeloos. En ook niet erg om raad verlegen. In eigenwijsheid gaat ze haar gang. De antennes voor wat er leeft in de samenleving lijken hoe langer minder goed afgesteld. Er worden wel vele adviezen gevraagd. Maar goede raad is duur, letterlijk. Veel lijkt het niet op te schieten. Het lijkt ver af van wat Paulus zei dat hij om raad verlegen was, maar niet radeloos (2 Korintiërs 4: 8). Hoe kwam dat? Omdat hij naar de Heer werd uitgedreven die in Psalm 32: 8 beloofde: ‘Ik raad u, mijn oog zal op u zijn’.

Redeloos
Het volk van Nederland, het lijkt redeloos. Verstand wordt door gevoel en emotie weggedrukt. Protestdemonstraties zijn aan de orde van de dag. Redelijk overleg maakt plaats voor populistisch geschreeuw. Dat doet me denken aan een ander bijbels lied, Psalm 73. Daar dicht Asaf: ‘Ik was een redeloos dier’ (vers 22). Maar dit veranderde toen hij in het heiligdom van God ging (vers 17). Toen Hij de Heer ging zoeken, toen hij bad.

Reddeloos
Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat de mens het zelf niet redt. De mens is op verlossing aangewezen. Anders is het reddeloos met hem gesteld. Nee, wij kunnen de wereld niet redden van de ondergang. En dus ook Nederland niet. Ook onszelf niet. Redding moet duidelijk van de andere kant komen, van Godswege. Als dat niet gebeurt, dan zal zich net als bij Job ramp op ramp stapelen.

Heilstijd
Wat een zegen dat we heil, redding, mogen verwachten. Daarom gaan we de Heer zoeken in ons gebed en zullen we naar Gods raad luisteren. In die weg zullen we het kunnen uithouden tot de heilstijd in volle glorie zal aanbreken. In het rampjaar 2022 is ons gebed: ‘Maranatha (1 Korintiërs 16: 21), kom Here Jezus, ja kom spoedig’ (Openbaring 22 :20)!