Start catecheseseizoen

Abrupt zijn in het voorjaar de catechisaties gestopt. We laten ze niet abrupt weer beginnen. Inmiddels hebben de catechisanten weer een uitnodiging ontvangen. Dit jaar starten we onze serie bijeenkomsten met de Revival- of jeugddienst op zondag 20 september om 18.00 uur in de Maranathakerk. Na afloop van de dienst ontmoeten de diverse groepen elkaar voor het eerst en worden er afspraken gemaakt. Het is dus zaak hierbij aanwezig te zijn. Aangezien tieners zichzelf niet zo gauw voor een kerkdienst blijken in te schrijven is hiervoor misschien wel wat hulp en stimulans van de ouders bruikbaar. Vanaf maandagavond
7 september start de inschrijving. Willen (ouders van) catechisanten zorgen voor tijdige aanmelding, want het aantal plaatsen is beperkt.