Steun vervolgde kerk Midden-Oosten

Steun vervolgde kerk Midden-Oosten
Via Luisterend Dienen hebben we als diaconie een brief doorgezonden gekregen. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de noodsituatie waarin de kerken in Syrië, Libanon en Irak zich bevinden. De ondertekenaars schrijven dat ze zich op een kritiek moment in de geschiedenis bevinden en roepen de hulp in van kerken en christelijke organisaties om in beweging te komen. Onderstaand willen we als diaconie een paar passages uit deze brief met u en jou delen.
‘Voor ons is dit een moment vol angst en vrees!
De zaak van de christelijke tegenwoordigheid in het Midden-Oosten gaat veel verder dan een oproep voor gelijke rechten en bescherming voor vervolging. Het is een waarschuwingsoproep voordat toekomstige vernietiging van de christelijke presentie in het Midden-Oosten een feit wordt.’
‘De situatie van christenen in Syrië, Irak en Libanon wordt steeds slechter. Op de muur van Mar Elias Kerk stond het bericht ‘De Islamitische Staat zal het kruis breken’ te lezen. Een soortgelijke boodschap is geschilderd op de muur van de kerk in de wijk Mina Tripoli:‘We komen om jullie te slachten, jullie aanbidders van het kruis’.

‘Humanitaire hulp aan slachtoffers van het voortdurend geweld is dringend noodzakelijk. We verzoeken onze partners om eten en water, alsook medische en andere vormen van hulp voor de slachtoffers van de oorlog. Voor hen die gedwongen zijn hun thuisland te verlaten, of vluchteling zijn geworden in naburige landen zodat ze veilig mogen terugkeren naar hun steden, dorpen en kerken’.

Als Diaconie hebben we uit het noodfonds € 2.500,- beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan deze vervolgde broeders en zusters. Dit bedrag is overgemaakt via Luisterend Dienen.