Stille week – Grote Kerk Sliedrecht

Evenals voorgaande jaren worden er in de “Stille Week” voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, bezinningsavonden gehouden in de Grote Kerk van onze Hervormde Gemeente Sliedrecht. Fijn is het dat we ons in een steeds grotere belangstelling mogen verheugen.
Dit keer is het thema: “De laatste woorden van Jezus”
Van maandag 14 april t/m donderdag 17 april is er elke avond een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is en ongeveer een uur zal duren.
Er wordt ondermeer een meditatie gehouden, we zullen enkele liederen zingen over de lijdenstijd en nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus.De avonden beginnen om 19.15 uur. U bent van harte welkom.
Voor mensen die niet in staat zijn om deze avonden bij te wonen, maar graag via internet of de kerkradio met ons mee willen luisteren, is er een liturgie beschikbaar. Graag aanmelden via de heer W. van Tilburg, w.tilburg2@chello.nl (tel. 410857) of via de heer R.G. Westerduin, rg.westerduin@gmail.com (tel. 423151).