Terugblik op de Paasgroetactie

Nadat we eerst de gemeente een hoop werk hebben bezorgd: veel containers vol met schillen van de uitgeperste sinaasappels, hebben we gezellig met elkaar de attenties ingepakt. Hierbij moet u het geluid van veel snelle voetstappen, geritsel, gepraat en genieten in gedachten horen en daarna 900 klaargemaakte zakjes in gedachten voor u zien. Daarna zijn ze rondgebracht door zeer enthousiaste bezorgers. We hopen dat het voor de ontvangers net zo leuk was als voor de klaarmakers en bezorgers! Iedereen weer hartelijk bedankt voor de medewerking en je weet: we houden ons graag aanbevolen voor de volgende keer b.l.e.w. Ook hartelijk bedankt voor de giften: € 632,32 is mee teruggekomen! Voor degenen die alsnog een gift zouden willen doen: NL09RABO0359308457 t.n.v. Paasgroetactie Herv. Gem. Sliedrecht.