Toerustingsavond ambtsdragers, bezoekbroeders en -zusters

Weleerwaarde en Eerwaarde Ambtsdragers,
Hiermee nodigen wij U hartelijk uit voor de tweede toerustingavond van het seizoen 2013/2014.
Alle predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden die bij het pastoraat en het bezoekwerk
betrokken zijn, zijn hierbij van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
De scribae vragen we deze avond in de kerkenraadsvergadering aan te bevelen,
de kerkenraadsleden te informeren en de bijeenkomst zo mogelijk in kerkblad
en/of nieuwsbrief te vermelden.
Datum: D.V. Donderdag 13 februari 2014
Onderwerp: Nico van der Voet, theoloog en onder andere docent ethiek aan de opleiding
Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede zal met ons nadenken over
‘Christelijk spreken over God op huisbezoek’. 
Nico van der Voet zal deze avond ingaan op de praktijk van het pastorale bezoek.
Hoe kan ik er voor zorgen dat het gesprek tijdens een huisbezoek of een ander
pastoraal bezoek, goed verloopt.
En hoe verwoord ik de inhoud en de toepassing van het geloof zo helder mogelijk.
Plaats: Gereformeerde kerk Ottoland,  A88,  2975 BD  Ottoland
Aanvang: 20.00 uur, de koffie is gereed om 19.45 uur
We hopen dat deze avond onder Gods zegen tot opbouw van U en Uw gemeenten mag zijn.
Met hartelijke groet, namens de commissie,
J. van Wijngaarden
Secretaris
Classis Alblasserdam Commissie Toerusting Ambtsdragers