Vacatures kerkenraad wijk 2

Nog steeds zijn in onze wijkkerkenraad twee vacatures te vervullen, van evangelisatieouderling en van ouderling. Hierbij een nieuwe oproep aan de Gemeente om kandidaten in te dienen. Dit in aansluiting op het appèl dat Ds. Tanghé in de bevestigingsdienst deed op u allen die staan in het ambt van gelovige. Dat het mooi is om ambtsdrager te zijn want daarin begeer je een voortreffelijke taak. Wie wil dat niet? In een orde van dienst uit het Dienstboek van de kerk wordt in de onderwijzing gezegd: “De Here schenkt ons de gaven die ons bekwaam maken deze arbeid te verrichten. Het is aan ons om onze gaven ten nutte en ter zaligheid van onze naasten gewillig en met vreugde aan te wenden,” In Mattheüs 9: 37 en 38 lezen we Jezus woorden: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst.” Bidt mee en laat u uitzenden.