Discipelschap en het Passie Projectkoor

Ruim een maand geleden heeft de uitvoering plaatsgevonden van het projectkoor dat gevormd is om liederen rond de kruisiging ten gehore te brengen op Palmpasen. Dit koor heeft koralen uit o.a. de Matthäus Passion en Crucifixion gezongen tijdens een speciale dienst. Aan één van de organisatoren, Nicole Wiersma, vroeg ik daar iets meer over te vertellen in het kader van discipelschap.
“Voor dit gelegenheidskoor mocht iedereen zich aanmelden. Hierdoor kwamen er veel mensen uit onze eigen gemeente maar ook vanuit andere gemeenten en plaatsen en ook mensen die alleen maar interesse hebben in dit genre muziek. In de dienst waren dan ook veel mensen aanwezig die anders nooit in een kerk komen. Er waren mensen die een uur moesten rijden voor elke repetitie maar die er zo graag bij wilden zijn dat ze dat er voor over hadden. Het koor heeft 4 repetities met elkaar gehad onder leiding van Martin Zonnenberg. Twee van de repetities waren in de Grote Kerk en twee repetities in de Maranathakerk. De uitvoering heeft 13 april plaatsgevonden in de Grote Kerk met muzikale medewerking van een violist, organist, mezzosopraan en een fluitist.
De reacties die we hebben ontvangen op de repetities waren zeer positief, het werd als verbindend ervaren om met elkaar deze bijzondere lijdensliederen te mogen repeteren. Ook na de uitvoering zijn veel lovende woorden gesproken over de dienst maar ook over de medewerking van het projectkoor. Ik heb het ook als bijzonder ervaren dat er zoveel aanmeldingen kwamen op het project, dat het project op alle fronten goed is verlopen en dat we in de evaluatie tegen elkaar konden zeggen dat het een succes was.
Wij als organisatoren van het passieprojectkoor zien dit als een initiatief dat een bijzonder begin van de Stille Week inluidt. Ook in de toekomst zou dit wellicht een mooi begin kunnen blijven. Voor Sliedrecht is het bijzonder dat iedereen zich kan aanmelden, uit welke gemeente of gezindte de leden ook komen. En dat mensen zonder religieuze achtergrond naar een kerk komen om naar deze muziek te komen luisteren. Deze mensen krijgen toch het lijdensverhaal in de dienst mee en dat lijkt mij een groot goed. Wij vonden het een bijzondere dienst, mede door de meditaties van Ds. Hage, de muzikanten en de overweldigende belangstelling voor het koor en de dienst!”

Uitnodiging
De werkgroep Missionair Werk is afgelopen maandag weer bij elkaar geweest. We hebben met elkaar gesproken over de missionaire week die aanstaande is. De definitieve data hiervoor zijn inmiddels bekend. Het gaat om 10, 11 en 12 juni 2014. Deze drie avonden zullen hetzelfde programma hebben.
Het is de bedoeling dat u één van deze drie avonden bezoekt waarbij de voorkeur uitgaat naar de avond van de wijk waarin u woont. In de uitnodiging die u binnenkort ontvangt, zal de geografische verdeling vermeld worden.
Noteert u deze avond alvast in uw agenda.
Namens de werkgroep missionair werk,
Mirjam Monster-Wiersma