Vakantie ds. G.J. Mink

Vanaf maandag 3 augustus hopen ds. G.J. Mink en zijn vrouw vier weken vakantie te hebben. Wilt u in voorkomende gevallen contact opnemen met uw blokouderling of met
de scriba van onze wijkkerkenraad, Heleen van der Vlist?