Vergaderingen wijken 1 en 2

Een druk weekje voor de boeg, wat betreft vergaderingen.
Dinsdagmorgen 25 mei komen we als werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers uit onze regio samen. We lezen in de Hervormde Kerk van Wijngaarden met elkaar het boek van Remmelt Meijer met de actuele titel ‘Herkerken’.
Dinsdagavond 25 mei vergadert de kleine kerkenraad van onze beide wijken.
De Algemene Kerkenraad komt donderdagavond 27 mei bij elkaar.