Verhuur gebouw De Handpalm – vanaf nu ook op zondag

Door het College van Kerkrentmeesters is besloten dat voor gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Sliedrecht het gebouw De Handpalm ook op zondag gehuurd kan worden.  Het gebouw is op deze dag alleen beschikbaar voor de opvang van genodigden aansluitend op bv. een doop- of belijdenisdienst. De huurder dient voor het gebruik zelf het gebouw te inspecteren en indien gewenst aanvullende schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Na gebruik moet het gebouw weer in ordelijke en schone staat worden achtergelaten. Verzoeken om gebruik te maken van het gebouw kunnen worden ingediend bij het Kerkelijk Bureau.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Gijs de Waard, secretaris