Verjaardagsfonds

Eind vorig jaar heeft de heer Rottier afscheid genomen als wijkhoofd bij het Verjaardagsfonds. Ruim 42 jaar (over volhouden gesproken!) is hij betrokken geweest bij dit fonds waarvan verreweg de meeste jaren als wijkhoofd. In verband met ziekte en overlijden van zijn vrouw hebben we onlangs officieel afscheid van hem genomen. Hierbij hebben we hem een erepenning in glazen standaard aangeboden als blijk van onze waardering voor het vele werk wat hij voor onze gemeente heeft gedaan.

College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom