Verkiezing ambtsdragers wijken 1 en 2

De kerkenraden van wijk 1 en 2 maken bekend dat de volgende reacties zijn binnengekomen op de benoemingen:
Voor wijk 1:
De volgende gemeenteleden hebben hun benoeming aanvaard:
– voor ouderling: Mark van de Wetering;
– voor evangelisatie-ouderling: Tine Plaisier;
– voor ouderling-kerkrentmeester: Gerard van Houwelingen;
– voor diaken: Elize Vlot.
Jolanda de Groot heeft bedankt voor haar benoeming tot ouderling.
Voor wijk 2:
– Rinie Boer en Peter Honkoop hebben bedankt voor hun benoeming tot ouderling.
We zijn dankbaar voor de aangenomen benoemingen en bidden alle benoemden de Vrede van God toe op hun besluit. Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de benoemde ambtsdragers kunnen uiterlijk dinsdag 10 december schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba’s van de wijkkerkenraden, voor wijk 1 Pieter Vlot en voor wijk 2 Krijn Schep.
In de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag 3 december hebben de kerkenraden nieuwe benoemingen gedaan in de resterende vacatures (één voor wijk 1, twee voor wijk 2). Deze benoemingen zullen in de diensten van zondag 15 december worden afgekondigd. We vertrouwen op de leiding van onze Vader bij het vervullen van de resterende vacatures.