Verlate afschrijving automatische incasso vrijwillige bijdrage februari

Als u een machtiging hebt afgegeven voor automatische incasso van de toegezegde maandelijkse vrijwillige bijdrage, dan vindt deze afschrijving plaats op de 25ste van iedere maand (of op de eerstvolgende werkdag na deze dag). In verband met een storing /fout tussen de bank en de landelijke ledenadministratie van de Protestantse Kerk in Nederland vindt de afschrijving over de maand februari 2014 pas plaats op 4 maart 2014.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Leen Kleijn en Wijnand Blom
Penningmeester College van Kerkrentmeesters