Verslag diaconievergadering 18 mei

In deze vergadering is een aantal nieuwe hulpaanvragen besproken. Daarbij was er ook bericht van een gezin dat kon aangeven dat ondersteuning door de diaconie niet langer nodig is. Positief nieuws, waar we God dankbaar voor zijn! Fijn als er een wending ten goede kan komen in een persoonlijke situatie. We hebben als diaconie verder afspraken gemaakt hoe we de verbinding kunnen leggen met organisaties die we financieel ondersteunen, maar waar we niet altijd direct persoonlijke contacten hebben. Vanuit de vergadering willen we ook graag met u delen hoe we als diaconie omgaan met sponsorverzoeken. We zien in toenemende mate dat gemeenteleden zich inzetten voor een goed doel door aan bijvoorbeeld een sport- of andere activiteit deel te nemen. Als diaconie geven we echter geen financiële bijdrage, ook al juichen we dergelijke initiatieven (mede vanuit discipelschap) van harte toe. Dit stuit wel eens op onbegrip, zeker omdat de betrokkenheid van de deelnemer erg groot is. We snappen dan ook dat dit kan leiden tot teleurstelling.  Regelmatig  krijgen we daarbij als argument dat we bijvoorbeeld werkvakanties wel ondersteunen. Daarom een toelichting op het beleid in deze. Tussen sponsoracties en werkvakanties zitten in onze beleving een paar wezenlijke verschillen. De eerste is dat voor een werkvakantie reis- en verblijfskosten gemaakt worden. Primair is de bijdrage van de diaconie bedoeld als een tegemoetkoming in deze kosten. Wat vaak gebeurt is dat de betrokkene de reis- en verblijfskosten zelf draagt en het bedrag vanuit de diaconie rechtstreeks schenkt aan de organisatie. Maar dat is altijd de keuze van deelnemer zelf. Een ander verschil is dat een deelnemer aan een werkvakantie zelf diaconaal actief is in de hulpverlening/-zending. Dit in tegenstelling tot sponsoring, waarbij door een (sport) activiteit het doel is financiële middelen in te zamelen. Ook diaconaal, maar wel vanuit een andere vorm/invulling. Een ander argument is dat we meestal al de doelen waarvoor sponsoracties worden ontplooid ondersteunen. Dit doen we door middel van jaarlijkse giften of collectes. Uitgangspunt is dat we als diaconie (naast noodhulp) liefst structureel een bijdrage leveren aan goede doelen. De meeste organisaties begroten deze structurele bijdrages vanuit diaconieën ook en dit draagt bij aan de continuïteit van het werk. Sponsoracties zijn meestal incidenteel en bedoeld om aanvullend gelden in te zamelen. We hopen door dit schrijven inzicht te geven in het beleid en hopen op uw begrip hierin. Natuurlijk hopen we wel dat u als gemeentelid deze initiatieven zult ondersteunen. Als sponsor of als werver, want het is een mooi stuk werk, waarbij we ons inzetten om de naaste te helpen. Daarbij de oproep om elkaar en de nood in deze wereld op te blijven dragen in gebed!

Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter, secretaris College van Diakenen