Vooraankondiging gemeenteavond 22 september 2021

Twee keer per jaar organiseert de Algemene Kerkenraad een gemeenteavond.

Een gemeenteavond  wordt voorbereid door een werkgroep waarin alle vier de wijken zijn vertegenwoordigd.

Op 15 april jl. hebben wij een gemeenteavond gehad met als thema ‘Christen zijn in deze tijd’. Els van Dijk hield een referaat en belichtte drie punten:

  1. Er is sprake van een complexe tijd met veel verwarring en angst, onder andere door de geestelijke en psychische gevolgen van corona ;
  2. Wij leven in een tijd waarin de sociale media veel tijd en aandacht vragen.
  3. Er is een zoektocht van mensen naar zingeving.

Velen van ons hebben de digitale uitzending gevolgd en gewaardeerd.

Hier willen wij een vervolg aan geven door in de periode ‘Zeven dagen feest’ van 19 tot en met 26 september 2021, een gemeenteavond te houden op woensdag 22 september a.s. in de Grote Kerk, van 19.30 -21.30 uur, inclusief inloop tot 20.00 uur. Het thema voor deze avond is  ‘Waarom zou ik (na corona) weer naar de kerk gaan’. Door onze eigen drie predikanten wordt op dit onderwerp ingegaan waarbij zij per doelgroep (kinderen, jeugd, gezinnen, jongeren en ouderen) redenen zullen aangeven hoe belangrijk dat is.  Het is de bedoeling dat de inleidingen worden afgewisseld met filmpjes waarin gemeenteleden aangeven waarom zij na corona weer naar de kerk gaan.

Graag nodigen wij u/jullie uit om zelf een filmpje te maken van ongeveer 1 minuut en dat filmpje door te sturen naar Jan van de Maat , lid van de werkgroep gemeenteavond. Zijn mailadres is jan.vandemaat@hervormdsliedrecht.nl . Graag ontvangen wij zo mogelijk uiterlijk 15 augustus of eerder de filmpjes. Wij stellen uw/jullie medewerking bijzonder op prijs omdat de gemeenteavond iets voor en van ons allen is.