Voorbereiding catecheseseizoen

In lijn met de maatregelen die vorige week door de regering zijn afgekondigd en met de besluiten van de Algemene Kerkenraad kunnen we ervan uitgaan dat we volgend seizoen weer de catechese kunnen oppakken. Alleen zullen de catecheten 1,5 meter afstand tot de catechisanten moeten houden.
We hebben in een videovergadering afscheid genomen van een drietal echtparen dat in de afgelopen periode gastheer en gastvrouw was en de gesprekken hebben begeleid. Het zijn Corné en Carina de Rijke-de Sterke, Gerben en Elize Zegelaar-de Sterke en Manfred en Lenie Militie-Zegelaar. We zeggen hen hartelijk dank voor de liefde en de inzet waarmee zij dit, soms jarenlang, hebben gedaan.
Het betekent wel dat we een aantal vacatures hebben. Die hopen we in te vullen. Belangstellenden kunnen zich bij ds. G.J. Mink of jeugdouderling Timon Jongkind (06 39268951) melden.
Wij geven ook graag nadere informatie.
Op maandag 6 juli komt een klein groepje bij elkaar om zich te beraden over de methode die we volgend seizoen hopen te gebruiken. Er zijn diverse opties. Er zal er altijd wel één goed bij onze gemeente passen.