Van de kerkenraadstafel

De kleine kerkenraad van de wijken 1 en 2 heeft dinsdag 23 juni vergaderd via het internet. Er gebeurt momenteel heel veel in onze gemeente. We zitten in een overgangsfase van alleen online kerkdiensten naar diensten met 100 personen. Er wordt hard gewerkt door de commissie 1,5 meter kerk om dit in goede banen te leiden, conform richtlijnen PKN en RIVM.
Er waren ook nog een paar andere onderwerpen die we graag delen.

Kinderen van groep 1 en 2
Kinderen van groep 1 en 2 zijn weer welkom bij de Kindernevendienst. Dit is niet alleen voor de kinderen van gezinnen die naar de ‘100 personen’-kerk gaan, maar ook voor de kinderen van de ouders die thuis de dienst meebeleven. Jullie kunnen de kinderen voor de dienst in de Maranathakerk op het schoolplein van de PWA-school bij de daar aanwezige begeleiders brengen en ze na afloop van de dienst daar weer ophalen. Bij een dienst in de Grote Kerk kunnen ze bij de hoofdingang bij de begeleiders worden gebracht, die ze dan meenemen naar het Dienstgebouw. Na afloop van de dienst kunnen de kinderen tussen de hoofduitgang en de uitgang aan de Stationsweg weer worden opgehaald.
We hopen op deze manier de kinderen mooie momenten met elkaar te geven.

Nieuwe catecheten en clubleiding gezocht!
Alle jongeren worden vanaf het moment dat zij de basisschool verlaten, uitgenodigd om in een kleine kring bij gemeenteleden thuis na te denken over de betekenis van het geloof. ‘Wie is God? Wat betekent het om Jezus te volgen? Wat doet de Heilige Geest? En wat kan ik er mee in het leven van iedere dag?’ Dat zijn onder andere de vragen waarover wordt gesproken. Er wordt gebruik gemaakt van een methode om als richtsnoer te dienen. Om dit na de grote vakantie weer voor alle jeugd doorgang te laten vinden, zijn we op zoek naar gemeenteleden die hun huis en hart voor deze kids open willen zetten om, aan de hand van bovengenoemde methode, de mooie en spannende weg van bijbel en geloof te gaan bewandelen. Ook voor onze clubs zoeken we nog enthousiaste leiding. En ook hiervoor geldt dat we jullie har(t)d nodig hebben!
Lijkt het je leuk, geef je dan op bij één van de jeugdouderlingen, Marlene van Vianen, 06 57779654, marlenevvianen@hotmail.com of Rebecca Heijkoop-Verlek, tel. 06 11886135, rebecca_verlek@hotmail.com. Uiteraard wordt er goede toerusting en begeleiding gegeven. Je hoeft het niet alleen te doen!