Vooruitblik beroepingswerk

Uit eerdere berichtgeving weet u dat ds. Klaassen op D.V. zondag 28 juni afscheid neemt van onze (wijk)gemeente. Om zo spoedig mogelijk daarna het beroepingswerk op te kunnen pakken, heeft de kerkenraad vanuit haar midden reeds de afgevaardigden voor de beroepingscommissie benoemd. De commissie behoeft echter nog uitbreiding, bestaande uit één kerkenraadslid uit wijk 1 of 2 en één uit wijk 4. Consulent gedurende de vacaturetijd wordt ds. H.J. van de Veen.  Actief wordt de commissie pas na vertrek van ds. Klaassen. Daar in de periode van de zomervakanties vrijwel nooit beroepen worden uitgebracht, zullen deze activiteiten met name bestaan uit oriëntatie. Daarbij maakt de beroepingscommissie gebruik van een groslijst waarop  namen van te beroepen predikanten uit de GB-modaliteit staan. De volgorde waarin de namen staan, wordt vastgesteld door de wijkkerkenraad, maar ook gemeenteleden kunnen daaraan een bijdrage leveren door namen in te dienen van mogelijk geschikte kandidaten. Daarbij is het uiteraard van belang dat alleen namen ingediend worden van predikanten die reeds beroepbaar zijn of dit binnenkort worden.  Om u te oriënteren, kan een lijst met namen van deze predikanten worden afgehaald bij het Kerkelijk Bureau. Pas nadat ds. Klaassen afscheid heeft genomen, zal er langs deze weg een verzoek worden gedaan om namen van mogelijke kandidaten in te dienen.