Voorzieningen in De Handpalm

Onlangs is in gebouw De Handpalm in de Merwestraat een nieuwe voorziening aangebracht in de vorm van een airco-systeem. Een aantal jaren geleden is het gebouw opgeknapt en de grote zaal met een aantal meters uitgebreid. Het grote aantal bezoekers, met name tijdens koffiebar-avonden, zorgde voor een slechte luchtsituatie. Dat bracht met zich mee dat bezoekers regelmatig de buitenlucht opzochten, wat weer overlast gaf voor de buren. Reden voor het College van Kerkrentmeesters te zoeken naar een afdoende oplossing. Die is gevonden in de plaatsing van een airco. Wij zijn dankbaar dat dergelijke investeringen, indien noodzakelijk, uit onze reserves kunnen worden betaald. Op deze wijze kunnen we onze gebouwen (kerken, pastorieën, Dienstgebouw en Handpalm) in een goede staat houden.