Vrijheid!

Als alles goed is ben ik de afgelopen week op vakantie geweest. Om die reden heb ik voor deze week gekozen voor een vervolg op het stukje van vorige week, dat ‘vreugde’ heette. Dit vervolg gaat over een versie van de 10 geboden, die ‘de 10 vrijheden’ genoemd wordt.
Ooit heb ik die uit een ‘Open Deur’ geknipt.

Tien Geboden
1. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
2. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet.
3. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet.
4. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
5. Toon eerbied voor uw vader en moeder.
6. Pleeg geen moord.
7. Pleeg geen overspel.
8. Steel niet.
9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, of op wat hem ook maar toebehoort.
Exodus 1: 17 (ingekort)

Tien Vrijheden
IK BEN HIJ DIE IS! God zal Ik u wezen! Ik heb u verlost: leef als bevrijde mensen
De weg van het gebod is de weg die je vrij maakt:
1. Vrij van andere goden. Je hoeft ze niet te dienen: Je hoeft niet te buigen.
2. Vrij om God niet vast te leggen in beelden van hout en steen, of in denkbeelden door     mensen bedacht.
3. Vrij om de naam van God aan te roepen, te belijden, te loven, te fluisteren, als
de naam van de liefste.
4. Vrij om tijd vrij te maken voor jezelf, voor elkaar, voor God.
5. Vrij om te leren van de generatie die ons voorgaat en aan de kinderen, de mensen van morgen.
6. Vrij om wel kwaad te worden, maar nooit langer dan tot de zon ondergaat, zodat er in je hart geen ruimte komt voor wrok en bitterheid.
7. Vrij om trouw te zijn aan man, vrouw, vriend en vriendin tot wie je ooit eens zei: ik houd van jou!
8. Vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan met wat jou aan bezit is geschonken.
9. Vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen, ik weet iets goeds van hem… over haar  ….                      … en anders liever je mond te houden!
10. Vrij van begeerte, dat verschrikkelijke verlangen om te hebben wat een ander heeft, dat verteert en stuk maakt.
Leef als bevrijde mensen!

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer