W.J. de Wit in Sliedrecht

Willem-Jan de Wit is deze weken in Nederland. Op voorstel van de GZB-commissie
zal hij aanstaande zondag in de avonddiensten aanwezig zijn en spreken over
de situatie in Egypte. 
We horen veel over de dramatische ontwikkelingen en nu kunnen we het als
gemeente horen uit de mond van Willem-Jan de Wit. 
Precies een jaar geleden was hij ook in ons midden.
Het is goed om op deze wijze mee te leven met onze zendingsarbeiders.
In Handelingen 14:27 lezen we dat het in de vroege kerk niet anders ging.
Het is de bedoeling dat ds. Van der Veen preekt over Jesaja 19, een profetisch
perspectief.
Het thema is: eens komt de Arabische Lente.
Vervolgens zal Willem-Jan de gelegenheid krijgen om iets over zijn situatie en
werk te vertellen.