Werkvakanties voor jongeren

Jeugddiaconie

Al meerdere keren is via de zendingscommissie of via de jeugddiaconie de vraag aan jongeren gesteld: Als je van plan bent een diaconale en/of missionaire werkvakantie te gaan doen, meld je dan bij Joëlla Westland joellawestland@live.nl of Gert Bakker gert.hilda.bakker@solcon.nl . Enkele weken geleden stond er in het Kerkblad een prachtig verhaal van Thirsa den Braanker, waarin ze vertelt (weer) voor Dabar te gaan werken en waarom dan wel. Er zijn gelukkig nog meer meldingen binnengekomen.

Rhodé en Elsemiek gaan helemaal naar Ghana
Wij zijn Elsemiek Hoogendijk en Rhodé de Jonge en beiden hopen we in mei examen te doen. We hebben daarna een lange tijd vrij en die willen we niet onbenut laten. We willen ons graag nuttig maken en iets voor onze naasten betekenen. Stichting Kinderhulp Ghana zet zich in voor kansarme weeskinderen. De maand juli willen wij ons daar graag voor inzetten. Het is ons doel om in afhankelijkheid van God, onze hemelse Vader, deze kinderen te ondersteunen waar nodig. Wij verwachten van deze reis dat we elkaar tot een zegen mogen zijn. Deze kinderen lijken in de ogen van de westerse wereld kansarm, maar in het Koninkrijk van God kunnen kansarme kinderen rijk zijn in Hem.

Namens de Jeugddiaconie, Gert Bakker