[Wijk 3] Nieuws van de beroepingscommissie

De procedure voor het beroepingswerk die wijk 3 & 4 hanteren, heeft onder meer een voorschrift dat als volgt staat uitgeschreven: na elke twee beroepingen waarin de vacature niet is vervuld, worden de vertegenwoordigers uit de andere wijkgemeenten gewisseld; na elke drie beroepingen één afgevaardigde van de vacante wijkgemeente. Een rooster van aftreden wordt opgesteld door de beroepingscommissie, direct na installatie.

Dit betekent dat diaken Teus Baggerman nu uitstroomt en zijn werk binnen de beroepingscommissie overdraagt aan diaken Corné van der Weijden. We zijn Teus dankbaar voor zijn bijdrage!

Laten wij ook in de zomer dit werk, wat Coram Deo geschiedt (voor het aangezicht des HEEREN), niet vergeten. Beroepingswerk is gebedswerk.