[Wijk 3&4] Uitnodiging kerkdiensten

Voor de komende zondagen ziet de uitnodiging voor de kerkdienst er als volgt uit:

Zondag 13 juni, 9.30 GK, Heilig Avondmaal.

Zondag 13 juni, 14.30 GK, Heilig Avondmaal.

Zondag 13 juni, 18.00 GK, Heilig Avondmaal;

betreft ingekorte dienst waarin de derde tafel wordt bediend (geen uitzending via Youtube).

Maandag 14 juni, 19.30 GK, Heilig Avondmaal;

betreft optionele dienst waarin de vierde tafel wordt bediend. En wordt pas toegevoegd als de zondagse diensten vol zijn (geen uitzending via Youtube).

Zondag 20 juni, 9.30 MK, Blok 3.4, 4.4 en 3.5.

Zondag 20 juni, 18.00 MK, Blok 4.5, 3.6, 3.7 en 4.9.

De avondmaalstafels staan open voor inschrijvers uit alle blokken.

U kunt uw blokouderling (zie Hervormde Wegwijzer) vragen om te helpen met de reservering. Deze reservering kan gemaakt worden vanaf woensdagavond tot zaterdagmiddag 14.00 uur, voorafgaande aan de zondag.